PROIZVODNI PROGRAM ŠTAMPARIJE TOPOLINO

Vaš odabir naše štamparije za štampu Vaših kataloga, prospekata, brošura, postera, flajera, etiketa, vizit karti, kartonske ambalaže, kancelarijskog materijala i drugog nepomenutog je Vaš najbolji izbor.

SA NAMA NE BRINITE O ROKOVIMA,
MI SVE POSLOVE ZAVRŠAVAMO NA VREME I PO DOGOVORU!!!


Štamparija "Topolino" u svom proizvodnom programu ima veoma široku paletu proizvoda koju izrađuje u željenom kvalitetu, pa da krenemo redom:

PLAKATI

Štampamo ih do formata B2 (70x50 cm), ali i manje formate A3 ili B3 i to jednostrano od jedne do četiri boje (pun kolor).

Plakati se izraduju na ofsetnom ili kunstdruk papiru manje gramature, u zavisnosti od želje i zamisli samog naručioca...

VIZIT KARTE

Izrađujemo ih na papirima veće gramature kao što su bindekot, kunstdruk, printokard, kao i na svim specijalnim kartonima u boji.

Format odredjuje naručilac od standardnih 9x5 cm, pa do svih mogućih veličina i oblika. Štampa je jednostrana, obostrana, od jedne boje do punog kolora. Nakon štampe, vizit karte možemo plastificirati u sjajnoj ili mat plastifikaciji.

NALEPNICE, ETIKETE

Kao i manju ambalažu (kutije) izradjujemo na kvalitetnim samolepljivim papirima i tvrdjim kartonima (triplex, bindekot), kao i doradu artikala – ricovanje, štancovanje (isecanje forme), lepljenje…

PROSPEKTI I KATALOZI

Oni se izrađuju na najfinijim i najkvalitetnijim vrstama papira, uglavnom kunstdruka raznih gramatura, mat ili sjajne površine.

Štampa je u najvecem broju slučajeva kolorna obostrano. Formati su odredjeni od strane naručilaca, standardni A, B ili C formata, pa do svih mogućih i izvodljivih veličina koje klijent zamisli.

BLOKOVSKA ROBA

Razne fakture, račune, otpremnice, tabele, paragon blokove, memorandume i slično štampamo na NCR papiru (kopirajućem), ofsetnom ili fotokopir hartiji, a moguće je raditi i na tankim kunstdruk (premaznim) papirima.

Izrađujemo ih uglavnom u A formatima ( A4 29x21 cm, A5 14.5x21 cm itd) ili po zamisli i potrebi poručioca u nekom drugom formatu. Takodje, obavljamo doradu blokovske robe – numeraciju tabaka, perforaciju, koričenje...

REKLAMNI LETAK - FLAJER

Štampamo ih na ofsetnoj ili kunstdruk hartiji. Veličinu, tiraz i boje odredjuje naručilac posla, a mogućnosti su neograničene - od jednostavnih formi do letaka posebne namene i izgleda...

Pored svega navedenog, izrađujemo i pozivnice, čestitke, koverte, jelovnike, kalendare, stone kalendare i jednostavno sve ostalo što se nalazi u našem domenu poslovanja...